Kinder Dankdag bijeenkomst in de Bethel

Op woensdag 7 november wordt er in de Bethelkerk weer een kinder-dankdag-dienst gehouden.Samen zingen, bidden, luisteren naar de Bijbel en na afloop pannenkoeken eten. Natuurlijk samen met zoveel mogelijk kinderen. Het thema is ' Alles geef ik U'. Wees erbij, samen met je ouders, opa’s...

Lees verder

De Bijbel open - Jezelf toetsen

Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. (1 Kor. 11,28) Afgelopen zondag is de voorbereiding op het Avondmaal...

de bijbel open

Lees verder

3G trainingstour: To get there young

“We hebben veel kinderen bij ons in de kerk, maar hoe kun je ze op een goede manier iets leren?” “Mijn jongeren zijn zo passief, hoe krijg ik ze in beweging?” Oftewel: hoe geven we vandaag het jeugdwerk vorm? Hoe ben je aansprekend voor kinderen en jongeren? Hoe sluit je aan bij de tijdgeest...

Lees verder

Update vanuit de pastorie September

Vakantie De vakantie is voorbij. Hopelijk zijn jullie allemaal tot rust gekomen, opgefrist, bijgetankt. - Ook als je wel op vakantie wilde, maar niet kon. - En vol goede moed voor het nieuwe seizoen: op je werk, op school, in je gezin, in de Morgenster. En om achter Jezus aan te gaan,...

de bijbel open, activiteit

Lees verder