Meezingavond C.L.M. Patrimonium, Leeuwarden

Kalender
Activiteiten
Datum
dinsdag 15 januari 19:45 - 22:00

Beschrijving

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium viert in 2019
haar 85-jarig bestaan. Eén van de jubileumactiviteiten is een
Meezingavond op dinsdag 15 jan. 2019 in het kerkgebouw
van het Leger des Heils, Wollegaastdam 1, Bilgaard/ Leeuwarden.
Tijd: 19.45 – 21.45 uur

Op deze avond kunt u heren, zonder enige verplichting, eens
de sfeer proeven van een avondje zingen in een mannenkoor!
Sinds 1 mei 2018 staat het koor onder leiding van een jonge en
enthousiaste dirigent, Annejaap Soldaat. Hij start in het nieuwe
jaar met het instuderen van een aantal nieuwe en populaire liederen.
Zingen werkt ontspannend en je maakt vaak ook nog nieuwe
vrienden!
Er moeten in Leeuwarden en omgeving zeker mannen zijn, die
dat eens willen meemaken! Van harte welkom op 15 januari!
Verdere informatie vindt u op onze website:
www.clmpatrimonium.nl