Waarom moest ik uw stem verstaan?

Mozes als de oudtestamentische middelaar is een bekend beeld. Het bekendste voorbeeld is Mozes’ voorbede bij God na het debacle met het gouden kalf. Mozes overtuigt zijn Opdrachtgever om het volk niét te vernietigen ten gunste van hemzelf, maar de Israëlieten te blijven leiden. [De HEER,...

de bijbel open

Lees verder

Kinderdankdag - woensdag 6 november

Komende woensdag is het dankdag. Dan denken we er ook aan dat alles wat wij hebben uit Gods Hand komt. En dat als we er wat van aan God geven - op Dankdag misschien wat extra’s - we het dus eigenlijk terug geven. Op woensdagmiddag om 16:00 uur zal er een kinderdankdag samenkomst zijn....

Lees verder

Focus op de Gever

We blijven nog even in de sfeer van de tempel, zoals afgelopen zondag ook toen het over de bouw van de tempel van Salomo ging. Maar we doen een klein stapje terug in de tijd. Want dit vers, dat zijn woorden van David. Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel...

de bijbel open

Lees verder

Het is licht genoeg voor wie het licht wil zien

Het verhaal van de oudtestamentische Job is een van de meest aangrijpende in de Bijbel - en ook van de wereldliteratuur. Zo arm als Job is een staande uitdrukking, die slaat op een rijke man uit het land Us, die alles verliest. Maar dan ook werkelijk alles: zijn rentenierende bestaan, zijn...

de bijbel open

Lees verder