We zijn immers meer waard dan een hele zwerm mussen.

Deze woorden van Jezus staan in Zijn opdracht aan de leerlingen, die Hij erop uit stuurt. Het zijn woorden van troost en bemoediging: ondanks alle tegenstand die de discipelen zullen ondervinden, mogen ze weten dat ze in de handen van hun Zender zijn. Wat kosten twee mussen? Zo goed als...

de bijbel open

Lees verder

In ballingschap

Soms voelt het zo, alsof je in ballingschap bent. Niet thuis, ontheemd, niet op je plek in deze wereld. Niet thuis in je eigen leven, misschien wel. Soms zit ‘m dat in grote dingen: rouw om een geliefde, eenzaamheid, ziekte, gemis van een zinvolle levensinvulling. Soms zit het in kleinere...

de bijbel open

Lees verder

Opwekking 2019

Thema Pinksterconferentie 2019: DIEPER met de Geest De 49ste editie van de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking staat in het teken van ‘DIEPER met de Geest’. Tijdens de Pinksterconferentie willen we mensen bemoedigen en aansporen om DIEPER te gaan - door en met de Heilige Geest....

evangelisatie, activiteit, jongeren

Lees verder

The Psalm Project - Psalm Paas Tour | 9 Maart

The Psalm Project geeft op zaterdag 9 maart van 20.00 tot 21.30 uur een paasconcert in de Bethelkerk. Kaarten voor dit concert zijn gratis. Er wordt per ticket alleen € 2,95 per persoon gevraagd voor de reserveringskosten. De kaartverkoop gaat via www.zingenindekerk.nl. Ga direct naar de...

activiteit, ingezonden

Lees verder

De Mensenzoon moet hoog verheven worden

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. (Johannes 3,14.15) Altijd weer een bijzondere lijn dit. Het bekende verhaal van Numeri 21: de Israëlieten die voor de zoveelste keer...

de bijbel open

Lees verder