De bijbel open 'The Word became flesh and moved into the neighbourhood'

Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. (Joh. 1,14)

Vorige week is Eugene Peterson overleden. Een amerikaanse presbyteriaanse predikant, die vooral bekend is geworden doordat hij in z’n eentje de Bijbel heeft vertaald in de eigentijdse (engelse) vertaling The Message.

Het vers dat boven dit stukje staat gaat er zo: The Word became flesh and moved into the neighbourhood. In het nederlands is dat ongeveer dit: Het Woord werd vlees en kwam in de buurt wonen.

Dat komt heel dichtbij: als het Woord vandaag vlees was geworden, dan had Hij maar zó bij jou in de buurt kunnen komen wonen. Stel je voor: in een huis verderop in dezelfde straat… Je zou misschien wel eens bij Hem op de koffie gaan. Hij zou misschien hetzelfde eten lekker vinden als jij. Hij zou misschien wel dezelfde baan hebben als jij. Enz enz.

Maar het komt nog dichterbij: wat Hij toen deed, dat mogen zijn volgelingen, dat mogen wij vandaag doen: in ons mag het Woord vandaag vlees worden en in de buurt komen wonen. Zoals Hij toen het Goede Nieuws was in zijn buurt, zo mogen wij vandaag het Goede Nieuws zijn in onze buurt.

Evangeliseren begint dus niet met het Goede Nieuws, het evangelie vertellen - dat kan heel ingewikkeld lijken - maar met het evangelie zijn. En dat hoort sowieso al bij christen-zijn: dat je het goede nieuws laat zien, dat je het leeft, dat het geen woorden maar daden zijn.

Het enige wat daarvoor nodig is, is dat je zichtbaar bent in je buurt. Dat de mensen je kennen. Investeer dus in relaties in je buurt - en op je werk - en dan krijgen mensen vanzelf - nou ja: door het werk van de Heilige Geest in jou - iets van het Goede Nieuws te zien. En als ze dan meer willen weten, dan vragen ze er wel naar.

Sape Braaksma

de bijbel open