De bijbel open 'En wie ben ik volgens jullie?'

Het is een terechte vraag die Jezus stelt aan zijn leerlingen. Wie is Hij volgens zijn leerlingen? Wie is Hij volgens de Joden? In welk plaatje moet Hij passen? Aan welke verwachtingen moet Hij voldoen? De vraag geldt voor ons net zo: wie is Hij volgens ons? Wat zijn onze verwachtingen van...

de bijbel open

Lees verder

Kinder Dankdag bijeenkomst in de Bethel

Op woensdag 7 november wordt er in de Bethelkerk weer een kinder-dankdag-dienst gehouden.Samen zingen, bidden, luisteren naar de Bijbel en na afloop pannenkoeken eten. Natuurlijk samen met zoveel mogelijk kinderen. Het thema is ' Alles geef ik U'. Wees erbij, samen met je ouders, opa’s...

Lees verder

De Bijbel open - Jezelf toetsen

Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. (1 Kor. 11,28) Afgelopen zondag is de voorbereiding op het Avondmaal...

de bijbel open

Lees verder

3G trainingstour: To get there young

“We hebben veel kinderen bij ons in de kerk, maar hoe kun je ze op een goede manier iets leren?” “Mijn jongeren zijn zo passief, hoe krijg ik ze in beweging?” Oftewel: hoe geven we vandaag het jeugdwerk vorm? Hoe ben je aansprekend voor kinderen en jongeren? Hoe sluit je aan bij de tijdgeest...

Lees verder