Zoeken

      Registreer  
6 sept
2017

De Bijbel open

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers...
(Psalm 127: 1, NBV)

“Een pelgrimslied” staat boven deze psalm. Een gezang voor mensen onderweg, ter bemoediging op weg naar Jeruzalem. Want de moed zakt ons zomaar in de schoenen. Ook voor ons, op deze etappe richting het komende huis van onze God. Waar doen we het voor? Wat is de zin van ons werk? Het zijn vragen die ons naar de keel kunnen vliegen aan het begin van een nieuw seizoen, of in de loop van de komende maanden. Vragen die de auteur van deze psalm ook al in een ander boek heeft gesteld.

Het zijn geen onbeantwoorde cynische vragen van de Prediker Salomo. Het zijn existentiële vragen in dit ondermaanse bestaan. De wijze koning Salomo geeft ook de antwoorden op zijn vragen. Als de HEER het huis niet bouwt, ja, dán is het zinloos om aan het huis te zwoegen. Als de HEER niet bewaakt, ja, dán doe je vergeefs je wachtronde.
Het leven kan zinloos zijn als je het zonder God doet. Het krijgt betekenis als je om Zijn zegen vraagt, als Hij met je meeloopt. Alles komt uiteindelijk hier op neer, zegt de Prediker Salomo: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Ontzag voor God is ook om Zijn zegen vragen op ons werk in de kerk, op welke manier we ons ook inzetten voor de Morgenster. Hij zal het ons geven, als we het Hem vragen. Dan krijgt ons werk ook zin.

Zo kunnen we ook dit seizoen met vertrouwen tegemoet gaan.

  Dat is een menu

Hulp nodig bij het aanmaken van een artikel?