Zoeken

      Registreer  
17 okt
2017

Opkomen voor de zwakken, weduwen, wezen en vreemdelingen

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
(Micha 6: 8)

Afgelopen zondag was het de Micha-zondag. Deze zondag wordt georganiseerd door Micha Nederland, dat christenen, kerken en organisaties prikkelt om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. Het is goed om je bewust te zijn van de oproep, die de profeet Micha zijn toehoorders doet. Opkomen voor de zwakken, weduwen, wezen en vreemdelingen, het is een aansporing die je zo'n tweeduizend keer in de Bijbel tegenkomt.
Dit appèl vind je dus niet alleen in het Nieuwe Testament tegen. Het is dus niet enkel een evangelisch beroep (een beroep vanuit de evangeliën) op Jezus' volgelingen. Het is een volledig Bijbelse oproep om naar de kwetsbaren te kijken. De oproep onderstrepen is echter één ding, deze daadwerkelijk navolgen is een ander.

Het is dus goed om na te gaan hoe je deze woorden in de praktijk brengt. Doe je écht recht? Betracht je trouw? Ga je nederig de weg van God? We zijn als pelgrims onderweg naar Gods nieuwe hemel en aaarde. Laten we samen die weg nederig oplopen, waarbij we metterdaad recht doen en trouw betrachten.

  Dat is een menu

Hulp nodig bij het aanmaken van een artikel?