Registreer  

Kerkdiensten

Elke zondag hebben we twee kerkdiensten. In die diensten ontmoeten we God en elkaar. We zingen samen psalmen, gezangen en andere liederen. We luisteren naar de woorden van God door in de Bijbel te lezen en naar een uitleg door een dominee te luisteren. Omdat we de Bijbel zo belangrijk vinden, vormt de preek de kern van de dienst. Ook bidden we in onze diensten voor elkaar, voor de gemeente Leeuwarden, het land waarin we wonen en voor de wereld. Dit doen we omdat we geloven dat God bestaat en naar ons luistert. We danken God voor alles wat we van Hem krijgen.

Wekelijkse diensten

De ochtenddienst begint om 09:30 uur.
De middagdienst begint om 16:30 uur.

Heeft u vragen of opmerkingen over de dienst? Op de beamer staat bij wie u kunt melden.
Iedere eerste zondag van de maand is er gelegenheid voor een kopje koffie. Hier kunt u kennismaken met de gemeenteleden.

Tijdens de zomermaanden (juli/augustus) hebben wij gezamenlijke diensten met de Christelijk Gereformeerde Kerk Leeuwarden. Wanneer de dienst in de CGK plaatsvindt begint deze om 19.00 uur.

Avondmaal

We vieren zes keer per jaar het Heilig Avondmaal.

Speciale diensten

Op feestdagen, bijvoorbeeld met Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn er extra diensten.

Kinderen basisschool

Voor de kinderen van de basisschool is er iedere zondag, met uitzondering van vakanties en avondmaal, Kinder Bijbel Club.

Informatie

Kleine kinderen

Voor de kleine kinderen is er creche en voor 3+ is er een eigen creche. Deze bevinden zich allemaal in ons gebouw.

Informatie

Livestream en opgenomen diensten

Tijdens de kerkdiensten zenden we ook een livestream uit. U vindt dat terug in het hoofdmenu.
Zou u graag een dienst terug willen kijken dan kan dat via ons youtube kanaal

 

Heilig Avondmaal

In het avondmaal gedenken wij met dankbaarheid hoe onze heer Jezus Christus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons heeft gegeven. Om de heiligheid van dit sacrament te bewaren, gebruiken we het Heilig Avondmaal alleen als we iedere dag opnieuw ons geloof en vertrouwen op Jezus Christus stellen en daarvan in het openbaar belijdenis hebben afgelegd in de gemeente. Als gemeenteleden steunen wij elkaar daarin met bemoediging en aansporing.

Uitnodiging

Wij willen ook onze gasten uitnodigen om het Heilig Avondmaal met ons mee te vieren.

Ten eerste bent u altijd van harte welkom in onze eredienst, ook als u zelf het avondmaal (nog) niet kunt gebruiken.
Ten tweede nodigen we u uit om ook het brood en de wijn met ons te delen als u:

 • uw geloof en vertrouwen op Jezus Christus stelt,
 • daarvan in uw eigen kerkelijke gemeente belijdenis hebt afgelegd
 • en aanspreekbaar bent op uw leven met de Heer.

We vragen u daarom als teken hiervan onderstaande verklaring te onderschrijven om zo de heiligheid van de avondmaalstafel te bewaren. U kunt dit doen door voorafgaand aan de eredienst uw naam uw naam en de naam van uw kerkelijke gemeente te schrijven in het gastenboek dat u bij binnenkomst in de hal aantreft.

Verklaring

 • Ik verklaar dat ik belijdend lid ben van de hieronder genoemde kerkelijke gemeente en dat ik daar recht heb het Heilig Avondmaal te vieren
 • Ik belijd dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de Christelijke kerk wordt geleerd, de ware en volkomen leer van de verlossing is
 • Ik belijd dat ik vanwege mijn zonden een afkeer heb van mijzelf, mij voor God verootmoedig en mijn leven buiten mijzelf in Jezus Christus, mijn enige Verlosser zoek
 • Ik belijd dat ik van harte begeer God de Heer lief te hebben en te dienen naar zijn Woord, met de wereldse begeerten te breken, mijn oude natuur te doden en Godvrezend te leven
 • Ik belijd dat ik in de viering van het avondmaal door de werking van de Heilige Geest even zeker met Christus’ lichaam en bloed geestelijk wordt gevoed en versterkt als wanneer ik het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvang

 Dit formulier ligt in de hal van de kerk voor u klaar.

 

Ik wil lid worden van deze gemeente

Wanneer je lid wil worden van onze gemeente kan je contact opnemen met het kerkelijkbureau. contact

Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor het melden van wijzigingen in de kerkelijke administratie aangaande:

 • gezinsuitbreiding
 • inkomende- en uitgaande attestaties (2 weken van tevoren aanvragen)
 • het aanvragen van huwelijksbevestiging (tenminste 2 maanden van tevoren)
 • adreswijziging (ook bij tijdelijk verblijf in het buitenland)
 • contactgegevens (telefoon en e-mail)