Zoeken

      Registreer  

De Morgenster – een gemeente van nuchtere en actieve mensen

De Morgenster ontstond in 2004 toen GKV Huizum en GKV Leeuwarden werden samengevoegd. Gezamenlijk werd gebouwd aan een open gebouw aan het Vrijheidsplein in Leeuwarden. Een gebouw dat er niet zomaar stond, veel gemeenteleden droegen een maandsalaris af voor de totstandkoming van het pand. Recentelijk is het gebouw verduurzaamd met zonnepanelen. Ook toen werd een groot bedrag door gemeenteleden geschonken om de plaatsing van de panelen te realiseren. Het typeert de mensen van de Morgenster: stilzwijgende vrijgevigheid, samen gaan voor een groter goed. Wat dat betreft past de kerk prima in de stad Leeuwarden: een stad vol met nuchtere mensen. Leeuwarders zijn niet snel trots op zichzelf maar boksen toch veel voor elkaar. Leeuwarden is een HBO-stad. De Morgenster bestaat voor een belangrijk deel uit mensen die na hun studie zijn gebleven en een gezin hebben gesticht. Dit maakt de gemeente een kleurrijke en diverse gemeente.

Van vertrouwen op structuur naar vertrouwen op God en in elkaar

De Morgenster is een vrijgemaakte kerk met een historie van strijden voor principes en duidelijke regels. De gemeente heeft lange tijd leiding gehad van predikanten die bijdroegen aan een cultuur van orde en structuur. Die cultuur zorgde voor een enorme loyaliteit en betrokkenheid bij de gemeente. Met hoge verwachtingen van predikant en kerkenraad.
Die waardering van structuur is vandaag de dag nog merkbaar. De mensen van de Morgenster hebben graag een omgeving waarin veel geregeld en vastgelegd is. Langzamerhand ontstaat een cultuur waarin gemeenteleden elkaar durven op te zoeken vanuit een andere verstandhouding. De gemeente werkt sinds 2006 met groeigroepen waarin je gemeente in het klein bent. In die groepen wordt steeds vaker het verlangen gevoeld om te zoeken naar diepgang, elkaar tot geestelijke groei stimuleren en er als familie voor elkaar te kunnen zijn.

Jezus en de bijbel centraal

In de Morgenster is het geloof in Jezus en de bijbel het belangrijkst. Dat bindt mensen aan elkaar. Dat geloof leert de mensen van de Morgenster dat ze niet perfect zijn en toch geroepen zijn tot een nieuw leven. Vanuit die rijke wetenschap, met het vertrouwen op het werk van de Heilige Geest en met het oog op de historie van de Morgenster, wil de gemeente zich de komende jaren focussen op de volgende waarden: 

Genade – we accepteren, waarderen en vergeven elkaar

Het geloof in de drie-enige God staat centraal in de Morgenster. God de Vader gaf zijn eigen zoon: Jezus Christus. Door Hem zijn wij opnieuw verbonden met God. Die genade staat centraal in de manier waarop de mensen van de Morgenster naar elkaar en naar hun omgeving willen kijken. Alleen uit de genade van God mogen wij gemeente zijn. Dat maakt nederig, dat maakt klein. Vanuit die genade willen we ook elkaar accepteren en waarderen en vergeven we elkaar als er iets niet goed gaat.

Gemeenschap – we zijn een familie en stimuleren elkaar tot geestelijke groei

De mensen van de Morgenster willen met elkaar een hechte gemeenschap vormen. Dat betekent dat het in de gemeente echt ergens over gaat. We willen van betekenis zijn. We lachen en huilen met elkaar en leven met elkaar mee. We durven het aan om open in gesprek te gaan over twijfels, (on)zekerheden, wat of wie belangrijk voor ons is en waar we voor gaan en staan.

Gastvrijheid – iedereen is welkom

De Morgenster is een kleurrijke gemeente, iedereen is welkom zoals hij is. God zelf ontvangt ons door Jezus met al onze talenten en gebreken. Vanuit die wetenschap willen we gul zijn in het ontvangen van gasten. Gastvrij zijn betekent voor de Morgenster dat we constant zoeken naar een ongedwongen en persoonlijke sfeer. We zoeken naar openheid, warmte en hartelijkheid.

Geven – we geven royaal onze tijd, aandacht en middelen

De mensen van de Morgenster willen vanuit echte betrokkenheid naar elkaar en anderen omzien. We geven daarom royaal onze tijd, aandacht en middelen. Vanuit een dienende houding zijn we tot een hand en een voet waar dat nodig is. Jezus is ons voorgegaan in een ultiem offer, door zijn leven te geven. Vanuit dankbaarheid willen we met een gevende houding steeds meer op Hem lijken.

Getrouw – we zijn duidelijk in onze structuren en processen en trouw in ons handelen

De morgenster is van oudsher een gemeente waarin structuur en duidelijkheid belangrijk zijn. Die structuur biedt veiligheid en een basis van waaruit we als gemeente kunnen anticiperen als dat nodig is. Vanuit die betrouwbaarheid willen we bouwen aan de geestelijke groei van de gemeente. In een sfeer waarin we van elkaar op aan kunnen.

  Dat is een menu

Hulp nodig bij het aanmaken van een artikel?