[name], van harte welkom bij GKV Morgenster Leeuwarden

Heel fijn dat je bent aangesloten bij onze gemeente, we wensen jou Gods zegen toe in de periode dat je hier mag wonen.

Deze pagina geeft de meeste informatie over onze gemeente. Lees het even door en als er dan nog vragen zijn kan je een mail sturen of b.v de koster even aanspreken.

Contact

Predikant
Sape Braaksma

Per september 2017 is d.s. Sape Braaksma onze predikant.

Ik probeer de ochtenden altijd te besteden aan preekvoorbereiding. Concentratie is daarvoor belangrijk. Dus als je me nodig hebt: als het kan wachten, liever niet ’s morgens bellen. (In geval van nood is het natuurlijk een ander verhaal.) 
Aan het begin van de middag doe ik meestal wat aan ontspanning, omdat dat er ’s avonds ook niet van komt. Dan loop ik hard of werk ik in de tuin of zwem ik of maak ik muziek. 
De rest van de middag ga ik dan op bezoek of ik bereid een vergadering voor of catechisatie oid. 
En ’s avonds is er dan een (of meer) bezoek(en), een (of meer) vergadering(en), catechisatie of nog weer iets anders.
Ik probeer altijd net als de meeste mensen op zaterdag vrij te zijn.

Ons adres is: Eelsmastate 17, 8925 HN Leeuwarden
Mijn emailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon werk: 058-2895460
Telefoon privé: 058-2895446 (ook in geval van nood bgg op het werknummer)

Kerkelijk werker
Sijgje Dijkstra

In 2014 is Sijgje Dijkstra als kerkelijkwerker aangesteld, zij richt zich voornamelijk op de wijkgroepen en jeugd. Sijgje woont in Sneek en is dus niet vaak op zondagen in onze kerk aanwezig.

Sinds een paar jaar ben ik kerkelijk werker in deze mooie gemeente. Ik richt me op het jeugdwerk, op de groeigroepen en daarnaast werk ik ook mee in het pastoraat. 
Het werk voor de jeugd wat ik doe varieert van gesprekken met jongeren tot het ondersteunen van United, en van het faciliteren van ontmoetingen van jongeren met elkaar tot het geven van catechisatie. Dit alles gelukkig samen met veel andere gemeenteleden. 
Voor de groeigroepen werk ik met de tcg en anderen samen aan het ondersteunen van de groepen. En in het pastoraat werk ik (meestal) op aanvraag van de ouderlingen of groeigroepleiders. 
Alles wat ik doe probeer ik samen met God te doen, Hij is degene die het echte werk doet in onze harten. Daarom neem ik ook op mijn werkdagen tijd met Hem. 
Mijn vaste werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Op deze dagen ben ik vaak in Leeuwarden, soms werk ik vanuit huis in Sneek. Daarnaast ben ik zondags regelmatig in de dienst, om ook op deze manier contact met de gemeente te houden.

de Ruter 3, 8604 VP Sneek
Mijn emailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon werk: 06-25000207

Koster
Klaa Heijman

Klaas Heijman is onze koster en je zal hem vaak tegenkomen in de hal van de kerk.

Vrijheidsplein 1, 8921 JL Leeuwarden
Mijn emailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon werk: 058-2123972

Kerkelijk Bureau

Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor het melden van wijzigingen in de kerkelijke administratie aangaande:

 • gezinsuitbreiding
 • inkomende- en uitgaande attestaties (2 weken van tevoren aanvragen)
 • het aanvragen van huwelijksbevestiging (tenminste 2 maanden van tevoren)
 • adreswijziging (ook bij tijdelijk verblijf in het buitenland)

contactgegevens (telefoon en e-mail)

Gerlof Ezinga
Mijn emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon werk: 0582574664

contact

Visie en structuur

Visie

Als Gereformeerde Kerk Leeuwarden werken we vanuit een vidie op de gemeente die gekenmerkt wordty door de liefde van God voor ons door Christus, die ons als gemeente samenbindt. Het liefhebben, kennen en dienen van Hem en daarmee het liefhebben van hen die naast ons leven, is het meest essentiële van ons bestaan.
Deze visie is op de volgende wijze samengevat: Onze gemeente wil in dankbaarheid voor het volbrachte werk van Christus bewaren wat haar in Woord en belijdenis is toevertrouwd en volgens ook op dat volbrachte werk wijzen.

Daartoe: Staan God en zijn Woord centraal in leer en leven en zijn wij samen op Christus gericht om vanuit die eenheid in geloof te groeien naar Hem (boven);
Zijn wij een hechte gemeenschap waarin we in pastoraal en diaconaal opzicht omzien naar en toezien op elkaar. Zo stimuleren en bemoedigen we elkaar in geloof.
We bidden voor elkaar en zetten ieders gaven optimaal in; een toevluchtsoord die veiligheid en geborgenheid biedt (binnen);
Staan wij voor de waarheid en zijn we betrokken op de samenleving waarin God ons plaatst: hartelijk, gastvrij, eigentijds, wervend en aansprekend. Wij zijn er op gericht om te laten zien dat christen-zijn het belangrijkste is in ons leven in woord en daad, niet alleen binnen onze kerk, maar ook in de contacten met andere kerken met dezelfde leer! (buiten)

Zo groeien wij door het werk van de Geest: groei in kennis van en liefde tot God, groei in liefde en dienstbetoon voor elkaar en anderen.

Groeigroep en wijkteam

Onze gemeente werkt met groeigroepen. Wanneer je in onze gemeente binnenkomt zal het wijkteam (ouderling en diaken) je, aan de hand van je adres, aanmelden bij een groeigroep. Je wijkgroepleider zal je regelmatig uitnodigen om samen te komen.

De wijkouderlingen, de wijkdiakenen en de groeigroepleiders vormen samen het wijkteam.
Het wijkteam heeft regelmatig overleg, waarbij een coördinator van het Steunpunt aanwezig is

Jouw wijkteam bestaat uit:

Lees verder

Toerustingscommissie groeigroepen (TCG)

De leden van de kerkelijke gemeente van Leeuwarden zijn ingedeeld in zogenaamde groeigroepen. 
Binnen onze gemeente zijn de leden van zo’n groep de eerstverantwoordelijken voor elkaar. 
De TCG rust de groeigroepleiders toe en ondersteunt hen in hun werk. Ook geeft de TCG mee vorm aan de koers van het groeigroepenwerk in de gemeente, samen met de groeigroepen zelf en de kerkenraad.

contact: 

De TCG bestaat uit de volgende leden:

 • Sijgje Dijkstra
 • Tiny Kingma
 • Inge Spang
Kerkelijk Bureau

Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor het melden van wijzigingen in de kerkelijke administratie aangaande:

 • gezinsuitbreiding
 • inkomende- en uitgaande attestaties (2 weken van tevoren aanvragen)
 • het aanvragen van huwelijksbevestiging (tenminste 2 maanden van tevoren)
 • adreswijziging (ook bij tijdelijk verblijf in het buitenland)

contactgegevens (telefoon en e-mail)

Gerlof Ezinga
Mijn emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon werk: 0582574664

BHV

De BHV-groep zorgt tijdens de kerkdiensten dat er in geval van ongeval/brand, de juiste hulp wordt verleend.
iedere zondag doet een aantal BHV-ers dienst, die te herkennen zijn aan een hesje waarom BHV staat als ze in actie moeten komen.

Ze staan onder leiding van de ploegleiders:

 • Jan Titsing
 • Klaas Heijman
 • Arie ten Cate

De BHV-ers zijn opgeleid om de eerste levensreddende handelingen uit te voeren en om kleine brandjes te blussen.

Enkele regels die u als gemeente dienst te weten als er iets aan de hand is:

 • Steek uw hand op als er iemand bij u in de buurt onwel wordt.
 • De BHV-er zal dan in actie komen.
 • Blijf kalm.
 • Laat de BHV-er zijn/haar werk doen en stoor hem/haar niet in de werkzaamheden.
 • Volg altijd de instructies op die door de BHV-ers worden gegeven.
 • Luister goed als er iets tegen u wordt gezegd en bij een ontruiming waar u heen moet.
 • Help ouderen en mensen die slecht ter been zijn naar de plaats die wordt aangeven.
 • Denk ook aan de kleine kinderen in de zaal. Loop hen niet omver.
Interne vertrouwens personen

De Morgenster in Leeuwarden wil graag een veilige plaats zijn voor iedereen. Dit is in een gebroken wereld helaas niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt ongewenst gedrag en misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. 
Heb jij problemen of vragen rond (seksueel) misbruik in kerkelijke relaties? 
Dan kun je contact opnemen met één van de interne vertrouwenspersonen.

Piet Beuker
Sylvia Bouma
Anne-Wil de Vries

Visie en structuur

Financeël

Collecte

Collectemunten

Collectemunten zijn door de wijze van betaling een aantoonbare gift en zijn dus als zodanig voor de inkomstenbeslasting aan te merken. Zij mogen voor iedere collecte tijdens de kerkdienst gebruikt worden. De munten worden afgegeven in hoeveelheden van 20 stuks, verpakt in een zakje. We kennen drie waarden:

Gele munt
€1,50
Rode munt
€1,00
Blauwe munt
€0,75

Betaling op Rabobank bankrekening NL20 RABO 0313 1054 13 tnv GKV Morgenster, o.v.v. Kerkmunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij:

Pieter Andringa 058-2663623
Anne van Dijk 058-2573631
Taeke Driebergen 058-2127696
Henk Jan Olijve 058-2125276

GIVT app

Wellicht is het je opgevallen dat er mensen tijdens de dienst aan de collecte geven met hun smartphone. Deze nieuwe manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft veel voordelen. Zo ben je niet beperkt door wat je aan contant geld bij je hebt én krijg je aan het einde van het jaar een overzicht van je giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting). Maar bovenal hoef je voor de dienst niet meer na te denken of je genoeg contant geld bij je hebt.

Het gebruik van de Givt-app is simpel en eenvoudig. Je opent de app, selecteert het bedrag en haalt je telefoon langs de collectezak of -mand.

Wil jij ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op www.givtapp.net/download. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je kan op een later moment je verdere registratie afronden.

Lidmaatschap

Wanneer je als lid ingeschreven bent stellen we het zeer op prijs als je bijdraagd aan de kosten die we als gemeente maken. Je kan denken aan het kerkgebouw, salariskosten van de predikant, kerkelijkwerker en koster.
Als kerk betalen we ook voor de opleiding voor predikanten, evangelisatie, diaconaal steunpunt en nog een aantal groepen. Er zijn richtlijnen voor het bepalen van de hoogte van de VVB.

Als je hier als student bent houden we wel rekening met alle kosten die je hebt als student. We vragen aan studenten een bijdrage van ten minste €10,- per maand. De hoogte is gebaseerd op de quota die door het kerkverband en andere samenwerkingsverbanden per lid worden gevraagd.

   Bruto jaarinkomen    VVB per jaar    Percentage
9.000 87 1,0
11.000 176 1,6
13.000 286 2,2
15.000 375 2,5
17.000 493 2,9
19.000 608 3,2
22.000 770 3,5
26.000 1.092 4,2
31.000 1.457 4,7
36.000 1.872 5,2
41.000 2.337 5,7
46.000 2.806 6,1
55.000 3.740 6,8
68.000 5.168 7,6
90.000 7.560 8,4
136.000 13.192 9,7

Giften aan de kerk zijn op te voeren bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De GKV heeft een ANBI status. Meer informatie kunt u op de website van gkv.nl vinden.

Betaling op Rabobank bankrekening
NL20 RABO 0313 1054 13
t.n.v. GKV Morgenster.

Giften

Zonder giften is er geen Morgenster. Dankzij de giften van leden en vrienden kunnen we in Leeuwarden het evangelie (blijven) verkondigen en kunnen we elkaar helpen.

Met jouw financiële bijdrage kunnen wij o.a. het gebouw, de betaalde krachten (predikanten, kerkelijk werker en koster) en technische hulpmiddelen financieren. Daarnaast steunen we ook het zendingswerk, willen we kinderen het evangelie vertellen en is er ruimte voor gemeentezorg. Niets voor niets is ons slogan Hart voor God en hart voor mensen.

Alvast bedankt voor je gift!

VVB en algemene giften

Betaling op Rabobank bankrekening
NL20 RABO 0313 1054 13
t.n.v. GKV Morgenster

Diaconie

Betaling op ABN AMRO bankrekening
NL21 ABNA 058 00 20 703
t.n.v. Geref. Kerk Leeuwarden Diaconie

Giften aan de kerk zijn op te voeren bij de aangifte van de inkomstenbelasting. De GKV heeft een ANBI status. Meer informatie kunt u op de website van gkv.nl vinden.

Financeël