Zoeken

      Registreer  
dinsdag, 31 oktober 2017

Het Woord – zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen.
Lutherlied 'Een vaste burcht' (vertaling H.J. Schilder)

De afgelopen week hebben we stilgestaan bij twee gebeurtenissen. Allereerst was er de 500e “verjaardag” van de Reformatie. Maarten Luther timmerde 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de kerkdeuren in Wittenberg. Met dit pamflet wordt de symbolische start weergegeven van de Reformatie, waar we zoveel mee te maken hebben.

Een dag later was het Dankdag, een doordeweekse bidstond om stil te staan bij de opbrengsten van gewas en arbeid. De oud-scriba van de PKN, Arjan Plaisier, noemde zo'n bidstond “je verzetten. Bidden midden in de week. Provocerender kan niet.”

Twee uitdagende aangelegenheden waar we toch in dankbaarheid bij stil staan. De 95 stellingen van Luther, bedoelt tégen de aflaathandel in de kerk, betekende helaas niet dat de kerk daadwerkelijk hervomd werd. Luther en consorten werden protestant: ze protesteerden tegen de kwalijke praktijken in de kerk. Maar ze werden ook pro-testant, wat vooral betekent dat ik getuig (= testor) voor (= pro) de waarheid.

En Dankdag, een tartende avond in een seculiere wereld, die deze avond gebruikt om naar Champions League-voetbal te kijken. Maar wij gaan naar de kerk. Hoeveel kerkscheuringen er ook zijn, hoeveel verleidingen we ook kennen, we houden vast aan dat ene vleesgeworden Woord. Wat ook wordt ondernomen door welke tegenstander ook, het Woord blijft staan.

dinsdag, 17 oktober 2017

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
(Micha 6: 8)

Afgelopen zondag was het de Micha-zondag. Deze zondag wordt georganiseerd door Micha Nederland, dat christenen, kerken en organisaties prikkelt om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. Het is goed om je bewust te zijn van de oproep, die de profeet Micha zijn toehoorders doet. Opkomen voor de zwakken, weduwen, wezen en vreemdelingen, het is een aansporing die je zo'n tweeduizend keer in de Bijbel tegenkomt.
Dit appèl vind je dus niet alleen in het Nieuwe Testament tegen. Het is dus niet enkel een evangelisch beroep (een beroep vanuit de evangeliën) op Jezus' volgelingen. Het is een volledig Bijbelse oproep om naar de kwetsbaren te kijken. De oproep onderstrepen is echter één ding, deze daadwerkelijk navolgen is een ander.

Het is dus goed om na te gaan hoe je deze woorden in de praktijk brengt. Doe je écht recht? Betracht je trouw? Ga je nederig de weg van God? We zijn als pelgrims onderweg naar Gods nieuwe hemel en aaarde. Laten we samen die weg nederig oplopen, waarbij we metterdaad recht doen en trouw betrachten.

dinsdag, 19 september 2017

‘Vertrouwen wordt zo vaak gevormd door moeilijkheden en tegenslagen; een vertrouwen dat blijft, zelfs als Mijn weg jou niet brengt wat je had gehoopt, als die weg moeilijk te begrijpen is.

Vertrouwen, ook als je dat helemaal niets lijkt op te leveren – dat is het vertrouwen wat Ik zoek.

Ga die weg van vertrouwen op elk gebied, in elke situatie in je leven. In elke relatie, elke ontmoeting, elk probleem. Vertrouw Mij maar. En laat dat zien in vreugde, in dankbaarheid, in de erkenning dat Ik erbij ben in alles wat er gebeurt.

Mijn plannen voor jou falen nooit en zullen overwinnen. Jij hoeft alleen maar te blijven vertrouwen, hoe de omstandigheden ook zijn. Ik zal je nooit verlaten. Geef me dat vertrouwen, steeds weer.’

Prachtige woorden uit een oud dagboekje, wat ik in de vakantie vond. Woorden die me laten zien dat vertrouwen op God, leven met God, niet iets is wat ons komt aanwaaien. Vertrouwen is een keus, steeds opnieuw. En bij het maken van die keus hebben we elkaar hard nodig.

‘I am with you’, Fr. John Woolley

  Dat is een menu

Hulp nodig bij het aanmaken van een artikel?