de Bijbel open 'Laat jij Jezus door jou heen aanwezig zijn in de wereld?'

Ef. 4 :11 En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren…

Hierover ging het met Hemelvaart en op de twee zondagen erna: Jezus is naar de hemel gegaan. Als dat maar goed gaat, want sommigen van de 11 twijfelen nog… Was het niet beter geweest als Hij gebleven was?

Maar Paulus zegt in Ef. 4,10: Hij is naar de hemel gegaan om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Hoezo?

Jezus was de Grote Apostel, Profeet, Evangelieverkondiger, Herder en Leraar. Niemand heeft die gaven zoals Hij die had. En daardoor kon Hij zijn werk doen op aarde.

Maar toen Hij naar de hemel ging, liet Hij zijn eigen gaven achter. Die verdeelde Hij over een heleboel mensen. Zodat die daar op een heleboel plekken tegelijk actief mee konden zijn. En dat is nog steeds zo.

Via zijn gaven - die natuurlijk gaven van de Geest zijn - vult Hij alles met zijn aanwezigheid. Als Hij niet naar de hemel was gegaan, had Hij maar op één plek tegelijk aanwezig kunnen zijn. Maar juist omdat Hij naar de hemel gaat kan Hij - via zijn gaven die Hij aan ons geeft - overal tegelijk aanwezig zijn.

Dat is de bijzondere taak die wij hebben: via ons wil Jezus vandaag nog steeds aanwezig zijn in de wereld. Daar heeft Hij ons zijn eigen gaven voor gegeven. Laat jij Jezus door jou heen aanwezig zijn in de wereld?

 

de bijbel open