De bijbel open: Wie ben jij?

Hoe zie jij jezelf? Als iemand die nooit van bepaalde fouten af zal komen? Als een zondaar die gedoemd is om altijd weer hetzelfde rondje te draaien, van zonde en schuld belijden en weer die zonde? Denk je dat je nou eenmaal ongeduldig/kortaangebonden/liefdeloos/gestresst/verslaafd of wat dan ook bent, en dat altijd zal blijven?

Dan heeft God goed nieuws voor je.

‘Iemand die een met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dit alles is het werk van God.’ (2 Kor 5: 17 en 18a)

Toen jij je vertrouwen op God ging stellen en zo een werd met Jezus, werd je een nieuwe schepping. Je bent wedergeboren, dood voor de zonde en opgewekt tot een nieuw leven.
God ziet jou niet meer als degene bij wie het toch altijd mislukt, maar als een heilige. God ziet jou niet meer als degene die steeds dezelfde stomme fouten maakt, maar als een nieuw mens, die dood is voor de zonde. God ziet niet meer jouw karakterfouten, maar Jezus’ volmaaktheid. Niet omdat wij zo goed zijn, maar in Jezus. ‘Dit alles is het werk van God’, zegt Paulus erbij in 2 Kor 5:18.

Aan u, aan jou en aan mij is elke dag opnieuw de keus: geloven we wat God in zijn woord over ons zegt? Of geloven we wat onze eigen ervaring over ons zegt, wat andere mensen misschien over ons denken of zeggen, en wat de duivel ons zo graag influistert?

Het helpt mij om mezelf regelmatig Rom 6:11 voor te houden: ‘zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God’.
En het gekke is: hoe meer ik dit mezelf eigen maak, hoe meer het ook werkelijkheid wordt in mijn leven.

de bijbel open