de Bijbel open - Het is een geschenk van God

Want wanneer de mens zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
Prediker 3: 13

Het Bijbelboek Prediker heeft niet zo'n positief imago. De auteur, naar verluidt koning Salomo, heeft een zwartgallige kijk op het ondermaanse bestaan. Het leven lijkt zinloos, de geschiedenis herhaalt zich steeds, en alle rivieren stromen naar de zee en toch raakt de zee niet vol. Ondanks alle wijsheid en onderzoek dat deze koning heet (gedaan), kan hij maar geen betekenis aan het leven verbinden. Dat is althans het beeld dat heerst rondom dit filosofische werk.

Toch is Prediker een heel realistisch en troostvol boek. Realistisch, omdat Prediker helder aangeeft dat het leven lang niet altijd eenvoudig is. We weten lang niet altijd waarom we iets doen. Het enige dat we soms weten, is dát we er zijn. En dat we gewoon maar moeten doen met wat ons hand vindt om te doen.

Daarin zit gelijk al het troostende. We kunnen gewoon ons werk doen, omdat we er nu eenmaal zijn. We zijn op aarde en we weten dat we op aarde zijn – daarin verschillen we van de dieren. Nu we er dan toch zijn, kunnen we ons werk gaan doen. En geniet van wat je krijgt door middel van het werken. Met werken is niks mis, met het genieten van wat je dankzij het werken hebt verkregen is ook niets mis.

Het is een geschenk van God.

de bijbel open