De Bijbel open - Jezelf toetsen

Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. (1 Kor. 11,28)

Afgelopen zondag is de voorbereiding op het Avondmaal er bij ingeschoten door de Kerkproeverij. Het was moeilijk te combineren met laagdrempelig en gastvrij zijn. Ik heb dat te laat beseft. Daarom nu in De Bijbel Open even een stukje voorbereiding.

Jezelf toetsen. Eigenlijk moet dat natuurlijk een integraal onderdeel van het leven van een christen zijn. Als je jezelf christen noemt, dan moet je steeds in ‘de spiegel van Jezus’ kijken. Niet alleen voordat je Avondmaal gaat vieren, maar elke dag.

En dan zie je dingen die je anders niet zou zien. Dan zie je dat je schril afsteekt bij Jezus. Als je bv. denkt aan de Bergrede, en bedenkt dat Hij ons dat voorschrijft, maar dat Zelf ook allemaal doet! - dan voel je je klein worden. En dan besef je ook beter waarom je Hem nodig hebt. Het is de bedoeling dat je zijn Voorbeeld volgt, maar dat gaat je nooit volmaakt lukken. Daar gaat het om te beginnen over in het Avondmaal.

Maar dat is ook de reden dat Hij gekomen is: om volmaakt te leven in jouw plaats. En Hij heeft ook de straf gedragen die jij verdient omdat jij niet volmaakt bent. Dus Hij is niet in de eerste plaats ons Voorbeeld, maar Hij is in de eerste plaats onze Plaatsvervanger. Wat een opluchting, want dat betekent dat het niet van ons afhangt, ook niet van in hoeverre het ons lukt om zijn Voorbeeld te volgen! Dat is het volgende waar het om gaat in het Avondmaal.

En als je je dat allemaal realiseert, dan kan het niet anders of je wilt niets liever dan zijn Voorbeeld volgen. Je weet dat het niet volmaakt gaat lukken, maar je gaat er wel voor. En elke keer dat het wel lukt, dank je de Heilige Geest - want het is zijn werk in jou! Dat is het laatste waar het om gaat in het Avondmaal.

Als we het zo vieren, dan zullen we nieuwe geloofskracht en -moed vinden.

de bijbel open