De bijbel open 'En wie ben ik volgens jullie?'

Het is een terechte vraag die Jezus stelt aan zijn leerlingen. Wie is Hij volgens zijn leerlingen? Wie is Hij volgens de Joden? In welk plaatje moet Hij passen? Aan welke verwachtingen moet Hij voldoen? De vraag geldt voor ons net zo: wie is Hij volgens ons? Wat zijn onze verwachtingen van Hem? Aan welke verwachtingen moet Hij voldoen – volgens ons?

Toen vroeg Jezus hun: 'En wie ben ik volgens jullie?' Petrus antwoordde: 'U bent de messias.'

Marcus 8: 29

Petrus belijdt zijn Heer als de messias, de gezalfde afgezant van God. Een mooie belijdenis, maar Jezus verbiedt het zijn leerlingen om hierover te vertellen. Een merkwaardig verbod, want Petrus raakt hiermee de juiste snaar.

Of toch niet? In de loop der eeuwen hebben verschillende mensen zichzelf tot messias 'gekroond'. Het waren religieus-politieke rebellen, die streden voor het herstel van Davids monarchie, bevrijd van buitenlandse heerschappij en verenigd in het beloofde land. Dappere helden, stuk voor stuk.

Deze zelfbenoemde gezalfden waren voornamelijk afgezanten van het aardse volk, die voldeden aan de verwachtingen van hun volksgenoten. Maar de échte messias verschilde in elk opzicht van de activisten. Deze Mensenzoon moest lijden en sterven, zoals hij na het belijdenis-verbod zou uitleggen. Een onverwachte wending in zijn “lot”.

Pas nadat de leerlingen volledig begrepen wat de woorden 'U bent de messias' betekenden, mochten ze over hem getuigen. Kónden ze van hem getuigen, want dit strijkt teveel in tegen onze eigen verwachtingen waar de redder aan moet voldoen, dat je het niet zelf kunt verzinnen.

Tenzij het je wordt getoond en je het zo ook daadwerkelijk hebt doorleefd.

de bijbel open