De bijbel open 'stank voor dank'

Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mt. 5,47)

Dat zouden wij waarschijnlijk anders doen. Wij zouden waarschijnlijk zorgen voor een hele lokale bui en voor hele lokale zonneschijn. Wel voor goeden en rechtvaardigen. Maar niet voor slechten en onrechtvaardigen.

Dat komt omdat wij gewend zijn te werken met het verdienmodel. Maar God werkt juist met het genademodel. Hij is zo royaal met zijn goedheid, dat wij het bijna verspilling vinden… Vraag is natuurlijk wel hoe wij zijn goedheid richting ons zien: is dat dan geen verspilling?

Maar wij zijn oorspronkelijk ook slechte en onrechtvaardige mensen. Als we inmiddels goede en rechtvaardige mensen zijn, dan is dat niet aan ons maar aan Hem te danken. Dus verdienen wij zijn goedheid niet meer dan anderen…

En juist dat besef maakt dat we gaan lijken op onze Vader in de hemel. Dat we net zo royaal worden als Hij. Dat we goed zijn voor mensen ook al weten we bijna zeker dat onze goedheid aan hen verspild is.

Hou vol goed te doen, ook al krijg je stank voor dank. Vergeld kwaad niet met kwaad maar met goed. Groet wie jou niet groet. Sla niet terug als iemand jou slaat - al is het maar met woorden. Leen geld uit zonder het terug te verwachten. Bid voor degenen waar je niet mee overweg kunt.

Hou vol goed te doen, ook al krijg je stank voor dank. Dat doet je Vader in de hemel ook. Terwijl Hij nog veel meer stank voor dank krijgt dan jij. Want wie weet valt het kwartje toch bij mensen: Waar heb ik die goedheid aan verdiend?

de bijbel open