De bijbel open 'Zie, de Mens!'

Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens!

Johannes 19:5

We leven in deze weken toe naar het Paasfeest, het centrale moment van het kerkelijk jaar. Het is de opstanding van Jezus dat ons leven perspectief biedt. Het strafproces dat aan Jezus’ kruisiging en dood vooraf ging, is er één van politiek-religieuze aard. De wankele machtsposities van stadhouder Pontius Pilatus, van koning Herodes en die van de afgezette maar nog immer invloedrijke hogepriester Kajafas is politiek schaken.

Hoewel de betrokken hoofdrolspelers bezig zijn met hun eigen posities, geven ze met hun opmerkingen en drukke gedoe wel een belijdenis af over Jezus. Hun acties werken dus contraproductief. Immers, als de term ‘Zoon van God’ een kwalificatie is van een voluit gelovig mens, die van God alle ruimte krijgt, waarom zou dit dan als reden worden aangevoerd om Hem te kruisigen? Het proces bewijst dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is.

Als Kajafas zegt: ‘Het is goed dat één man sterft voor het volk,’ is dat vooral schadebeperking voor Kajafas’ positie, maar is het veel meer ook de noodzaak van Jezus’ kruisdood. Als Pilatus zijn verdachte na verhoor en geseling aan het volk toont, zegt hij: ‘Zie, de mens’ – Pilatus weet niet half hoe waar die woorden zijn.

Jezus is inderdaad ‘de mens’. Zijn gehavende lichaam laat zien dat Hij onze ziekten op zich nam en met ons lijden vertrouwd was. De mens Jezus is ook de mens zoals de Schepper het bedoeld heeft: gemaakt naar Zijn beeld. De Zoon van God is tegelijk ook echt mens: gebroken, om in heerlijkheid de mens en de schepping te herstellen naar het beeld van zijn Vader.

Hoe menselijk en op macht berust het proces tegen Jezus ook is geweest, juist in deze horizontale veroordeling van de mens wordt de verticale relatie tussen God en mens weer hersteld. In deze gebroken machtsverhoudingen en onderlinge relaties wordt genezing en herstel bewerkstelligd.

de bijbel open