Skip to main content

Algemene giften

Met jouw financiële bijdrage kunnen wij o.a. het gebouw, de betaalde krachten (predikanten, kerkelijk werker en koster) en technische hulpmiddelen financieren. Daarnaast steunen we ook het zendingswerk, willen we kinderen het evangelie vertellen en is er ruimte voor gemeentezorg. Niets voor niets is ons slogan Hart voor God en hart voor mensen.

Alvast bedankt voor je gift!

VVB en algemene giften

Betaling op Rabobank bankrekening
NL20 RABO 0313 1054 13
t.n.v. NGK Morgenster