Skip to main content

Diaconie

Ons woord diaconie komt van het Griekse woord ‘diakonia’ dat dienen betekent. Met dat woord omschrijft Jezus zijn eigen werk (Marc. 10 : 45). Dus als we het over diaconaat hebben, dan moeten we niet bij jou, maar bij Jezus beginnen.

Kerken helpen mensen in knelsituaties. Vaak gaat dat om mensen met onvoldoende eigen middelen of een zwak netwerk. Het gaat dan om incidentele en tijdelijke hulp. Denk aan situaties waarbij er brood op de plank moet komen, die dreigende huisuitzetting, of ouderen die eenzaam zijn. Kerken staan hierin niet alleen. Maar veel instanties zijn gebonden aan regels. Die regels gelden niet voor kerken. De kerk kan haar hart laten spreken. Verder helpen kerken daar waar anderen zich niet geroepen voelen of het laten afweten.

Dienen

Jezus zegt van zichzelf dat Hij is gekomen om te dienen. Ook wij moeten hierom bekend staan. Dienen betekent dat je het beste in de ander naar boven haalt door het geven van je tijd, aandacht, hulp en middelen. In onze omgang met elkaar en anderen zal dienen hét onderscheidende kenmerk zijn.

Delen

Het evangelie maakt van ons gulle mensen. Dat zie je duidelijk bij de gemeente in Handelingen (Hand. 2:43-47). Delen hoorde daar helemaal bij het gemeenteleven. Het viel zo op dat de gemeente zelfs in een goed blaadje stond bij de rest van het volk. Ook wij delen ons geld, onze tijd, onze energie en aandacht. Zo hebben we onze naaste lief als onszelf. Hoe gul ben jij?

Doen

‘Als je van mij houdt, doe je wat Ik heb gedaan’, zegt Jezus. Geloven wordt zo heel praktisch. Niet voor niets wordt het diaconaat ook wel de handen en voeten van de kerk genoemd.  De kerk is op haar mooist wanneer ze liefde, genade en herstel van gebrokenheid in de praktijk brengt. Als kerk willen we graag vertellen over Gods liefde en we willen anderen die liefde laten ervaren door onze woorden in praktijk te brengen. Diaconaat is dus een prachtige manier om te doen wat je gelooft. Zo maken we Gods koninkrijk met woord en daad concreet.

Gegevens

Betaling op ABN AMRO bankrekening
NL21 ABNA 058 00 20 703
t.n.v. Geref. Kerk Leeuwarden Diaconie