Skip to main content
28 augustus 2022

14 september start Ignited

Voor de jongeren van onze gemeente die 17 jaar of ouder zijn wordt er catechisatie (Ignited) gegeven door de predikant.

Ignited is gericht op het doen van belijdenis, maar ook als je dit (nog) niet wilt of nog niet weet ben je van harte welkom. 
Hilja en Sape hopen op 14 september as. weer te starten met Ignited. We gaan het weer doen op de woensdagavond, in de kerk. De jongeren die vorig jaar mee hebben gedaan worden allemaal uitgenodigd. En de jongeren die vorig jaar in de oudste United-groep zaten.

De eerste avond ontvangen we hen allemaal in één keer van 20:00-21:00.