Skip to main content
20 augustus 2022

Hoe lief heb ik uw woning, HEER!

Geliefden, Als ik dit schrijf naderen we al het einde van de vakantieperiode. De hittegolf is gestopt en het regent (woensdagmorgen 17-08).

Wat wonen we in een goed land, in de rivierdelta van Schelde, Maas en Rijn. Vruchtbaar en rijk. Maar ook een land met veel problemen en zorgen. Ontevredenheid en onderlinge stijd. Zorgen over gezondheid, inkomen, bestaansrecht en steeds meer verwijdering tussen mensen met veel rijkdom en mensen die minder welstandig zijn.

De wereld staat in brand lijkt het wel. Oorlog en rampen bij de vleet. Hoe dankbaar moeten we zijn als we volgelingen van onze Heer en Heiland Jezus Christus zijn. Wat een genade, wat een rijkdom. Onderdeel van Zijn gemeente in Leeuwarden (met al die prachtige dorpen). Dan denk ik aan Psalm 84.
Samen kerk zijn, samen Hem dienen, omzien naar elkaar en samen onderweg! Doe je (weer) mee, nu al en straks in het nieuwe seizoen? Lees maar even mee (of even googelen en meezingen) PVN Psalm 84.

DE NIEUWE PSALMBERIJMING

1. Hoe lief heb ik uw woning, HEER! Verlangend vraag ik telkens weer daar uw nabijheid te ervaren. In de beschutting van uw huis zijn zelfs de mus en zwaluw thuis: zij nestelen bij uw altaren. Gelukkig wie daar dag aan dag bij U woont en U prijzen mag.
2. Gelukkig wie gesterkt in U als pelgrims door het hier en nu blijven verlangen naar uw wegen. Zij weten wie hen helpen zal: zelfs in het uitgedroogde dal daalt zegen op hen neer als regen. Verfrist mogen zij verder gaan; straks komen zij in Sion aan.
3. Wij smeken U, o God, ons schild, of U de koning helpen wilt door Hem uw aangezicht te tonen. Mijn God, ik zou gelukkig zijn met één dag op uw tempelplein! Veel liever wil ik bij U wonen dan duizend dagen in een tent waar niemand uw gezag erkent.
4. De HEER, die ons bescherming biedt, ontzegt zijn goede gaven niet aan wie op Hem hun leven richten. Genade geeft Hij hun altijd; zij delen in zijn heerlijkheid. Hij zal hen als een zon verlichten. Heer van de hoogste legermacht, gelukkig is wie U verwacht.