Skip to main content
11 september 2023

Jaarthema: EEN MISSIONAIRE LEVENSSTIJL

Afgelopen zondag hebben we een begin gemaakt met het jaarthema 23/24. Dat is een missionair thema en we hebben dat gekozen n.a.v. The Godstory, het evenement dat met Pasen ’24 door JMEO georganiseerd wordt in Leeuwarden. Dat is een soort mini-Passion, met als doelgroep de Leeuwarder jeugd. JMEO wil dat graag organiseren in samenwerking met de kerken en wij doen eraan mee. De vrijwilligers uit de kerken willen ze ook toerusten. 

Afgelopen zondag hebben we van Filippenzen 2:15 geleerd dat als we God gehoorzamen - van harte en niet alleen als mensen op ons letten - dat we dan zijn als sterren in de nacht. Want dan is hoe wij leven Goed Nieuws voor de mensen om ons heen. Anders gezegd: onze levensstijl is de belangrijkste ‘preek’ voor onze omgeving. 

Dat betekent dat het belangrijk is om in de spiegel te kijken en ons af te vragen: is onze levensstijl Goed Nieuws? Dat gaan we doen door ons te verdiepen in Gods geboden. 

Er komen nog 10 themadiensten. In elke staan we stil bij één van de 10 geboden.
Dit zijn de data: 17 September, 8 Oktober, 5 November, 10 December, 14 Januari, 11 Februari, 3 Maart, 14 April, 12 Mei en 9 Juni. 

We hopen dat dit jaarthema ons mag helpen om Licht te zijn voor Leeuwarden. 

Sape Braaksma