Skip to main content
06 januari 2024

Week van gebed

Christenen in de hele wereld komen in de Internationale Week van gebed (21-28 januari) samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema voor dit jaar , Heb God lief- en je naasten als jezelf, is uitgewerkt door een team van christenen uit verschillende kerken in Burkina Faso. Ook in Leeuwarden zijn er weer een serie interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

 

De ervaring is, dat het zeer bemoedigend is om dit met mensen van verschillende kerken te doen. Het is daarom ook mooi, dat in Leeuwarden de avonden steeds door twee kerken samen voorbereid worden om zo te laten zien, dat ze echt verlangen naar het beleven van die eenheid in Christus. Op zaterdag wordt met jongeren een prayernight rond hetzelfde thema voorbereid met meerdere creatieve gebedsvormen.

Elke avond is apart te bezoeken, maar u mag natuurlijk ook de hele week mee doen.

 

De gebedsuren beginnen om 19.30 uur

Zondag 21 januari CGK Bethel Huizumerlaan 102 i.s.m. Familiekerk Ruach
Maandag 22 januari Stadskerk de Wijngaard Troelstraweg 147a  i.s.m.  VEG Opstandingskerk
Dinsdag 23 januari RK Bonifatiuskerk  Bonifatiusplein 20  i.s.m. PKN Jacobijnerkerk
Woensdag 24 januari PKN Kurioskerk Julianalaan 38 i.s.m. Baptistengemeente Parkkerk
Donderdag 25 januari NGK Morgenster Vrijheidsplein 1 i.s.m. Overstag
Vrijdag 26 januari City Life Church Archipelweg 133 i.s.m. Real-life Church
Zaterdag 27 januari Stadsklooster Jabixhûs Vijverstraat 2  i.s.m. jongeren, Prayernight
Zondag 28 januari NGK Morgenster Vrijheidsplein 1 i.s.m. PKN Fonteinkerk

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Meer info op www.weekvangebed.nl of www.jabixhus.nl/nieuws/

 

Oecumenische viering start gebedsweek Leeuwarden

Als start van de internationale week van gebed voor de eenheid  (21-28 januari) zal een oecumenische kerkdienst gehouden worden in de Jacobijnerkerk, waar pastoor van der Wal en dominee Stegeman samen voorgaan. Het thema is “Heb God lief …en je naaste als jezelf”. Rond dit thema hebben christenen uit Burkino Fasso dit jaar de gebedsweek voorbereid.

De dienst op 21 januari  begint om 11.00 uur ,  Jacobijnerkerkhof 95. Iedereen is welkom

 

Wachten op God avond in de week van gebed in Leeuwarden.

Kerk Overstag organiseert regelmatig Wachten op God avonden in Garijp. Daarin wordt ruim de tijd en de rust genomen om met worship-liederen en stilte te wachten op wat God wil zeggen tot mensen persoonlijk. Dit jaar hebben zij het initiatief genomen om in de internationale gebedsweek meerdere van deze avonden te organiseren in Noord- Friesland.Eén daarvan is in Leeuwarden :

Donderdag 25 januari in de Morgensterkerk, Vrijheidsplein 1 Deze avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom. Entree is gratis.Meer info: www.kerkoverstag.nl